skupaj smo močnejši

Organizacije pod okriljem MSOS-a

Mladinski svet občine Sevnica je krovna mladinska organizacija v Občini Sevnica. Ustanovljen je leta 2006 in po kratkem premoru je znova aktiven od leta 2018. V naših vrstah je sodelovalo že veliko društev, zavodov, inštitutov in tudi političnih podmladkov. Trenutno štejemo pet polnopravnih članic, to so: Študentski klub Sevnica, Rotaract klub Sevnica, Salezijanski mladinski center, KNOF in Mladinski odsek Planinskega društva Lisca. Naše pridružene članice so Zavod Kultiza, Kmetija Veles in Družinski inštitut Zaupanje.

Mladi nas verjetno najbolje poznate po izdaji sevniškega mladinskega časopisa Vejžde, kjer vas redno obveščamo o projektih, dogodkih in aktualnih informacijah s področja mladih v naši občini. Prav tako smo za vas na voljo za vsa vprašanja in smo vaš neposredni stik z odločevalci na občinski ravni. V zadnjem letu smo za vas tudi prenovili prostor pri Bazenu Sevnica – poimenovali smo ga »DoMladih«. Tu je svoj (brezplačen) kotiček za sestanke in dogodke našlo že kar nekaj društev in interesnih skupin, z veseljem pa vrata odpremo tudi ostalim.

V prihodnosti načrtujemo z nadaljevanjem izdajanja revije Vejžde, želimo pa tudi nadaljevati z delavnicami za društva (računovodstvo, GDPR, razpisi …) in začeti s kakšnimi drugimi delavnicami in predavanji, ki bi zanimale mlade.

Mladinski svet Občine Sevnica vodita po dva predstavnika iz vsake organizacije članice. Predsednica v mandatu 2019-2021 je Sanja Slemenšek, podpredsednik pa Alen Žičkar.

Kontaktirate nas lahko preko Facebooka (Mladinski svet občine Sevnica – MSOS), maila: revija.vejzde@gmail.com ali pa preko predsednice: sanja.slemensek@gmail.com.