Salezijanski mladninski center Sevnica

Društvo SMC Sevnica ima že več kot 20-letno tradicijo. V društvo je vključenih okrog 60 mladih animatorjev, ki se udeležujejo programov na lokalni in nacionalni ravni. V okolju smo najbolj prepoznavni po organizaciji zimovanja v Bohinjski Bistrici med zimskimi počitnicami, poletnem Oratoriju in počitniškem varstvu. Na mesečni ravni organiziramo mini oratorije, športne in glasbene dogodke.

SMC Sevnica je del mreže slovenskih salezijanskih centrov, ki po vzoru don Boska organizira dogodke za otroke in mlade. Na naših programih se trudimo delovati po don Boskovem preventivnem vzgojnem sistemu, ki temelji na štirih stebrih: dom, cerkev, šola in igrišče.

Predsednica društva je Maja Zelič, podpredsednik je Nik Gorišek in duhovni asistent Jože Brečko. Znotraj društva ločimo mentorje, animatorje in pripravnike, ki imajo v društvu različno zahtevne in odgovorne vloge in naloge.